Een unieke blik op mobiliteit

Mobiliteitsinzichten op één plaats

imac
Wat is het Belgische Mobiliteitsdashboard (BMD)?

Het Belgische Mobiliteitsdashboard (BMD) is een neutraal, datagebaseerd platform dat belangrijke aspecten van mobiliteit te land in België monitort en dat (publieke, private en academische) stakeholders op het gebied van mobiliteit een unieke set indicatoren aanreikt die ze kunnen gebruiken om oplossingen, beleid en maatregelen inzake mobiliteit te beoordelen en te ontwikkelen. Het BMD moet het belangrijkste onlineplatform voor mobiliteitsdata in België worden.

Waarom een BMD?

Mobiliteit is van wezenlijk belang voor de samenleving en de economie omdat mensen en goederen zo op hun bestemming kunnen komen. Aangezien mobiliteit echter voortdurend verandert en evolueert, is het belangrijk om ze zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en beoordelen.

Welke toegevoegde waarde biedt het BMD?

Het BMD biedt aan stakeholders in België nauwkeurige informatie over belangrijke mobiliteitsgegevens. Het BMD is uniek omdat het:

Verschillende geografische niveaus bestrijkt

Historische gegevens verstrekt

Een brede waaier aan gegevens in één enkele tool bundelt

Multidimensionale analyses mogelijk maakt op basis van mobiliteitsgegevens

Geleidelijk verrrijkt zal worden met nieuwe KPI's

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

ONDERWERP
NAAM
EMAIL
BERICHT