Slachtoffers

Dit dashboard biedt een gedetailleerde analyse van het verloop van het aantal slachtoffers van ongevallen in de laatste twee volledige jaren, zowel op nationaal als regionaal niveau. Slachtoffers van ongevallen zijn alle mensen die bij verkeersongevallen zijn betrokken. In het BMD omvat de term slachtoffer alle types slachtoffers die door STATBEL zijn gedefinieerd (niet-gewonde slachtoffers, lichtgewonde slachtoffers, zwaargewonde slachtoffers en dodelijke slachtoffers).

Aantal slachtoffers in

LaagHoog

Maandelijkse variatie van het aantal slachtoffers

Uurverdeling van slachtoffers

Type slachtoffer ...

Leeftijdsverdeling van de slachtoffers: ...