Commerciële snelheid Busdiensten MIVB

Dit dashboard toont verschillende indicatoren m.b.t. de schommeling van de commerciële snelheid van buslijnen in Brussel. "De commerciële snelheid wordt berekend door de afgelegde afstand tijdens commerciële ritten (met klanten) te delen door de reële totale tijd van de commerciële rit, met inbegrip van de verkeerstijd en de commerciële en niet-commerciële stops (stops voor verkeerslichten, congestie ...)." (MIVB). Alle cijfers in dit dashboard zijn gebaseerd op data aangeleverd door de MIVB.

Maandelijkse variatie

Variatie per weekdag