Stationbezoeken van diensten MIVB

Dit dashboard analyseert de schommeling van het aantal personen dat de toegangspoortjes in de metro- en tramstations van openbaarvervoersmaatschappij MIVB gebruikt. Dit dashboard bevat ook de verdeling van de instroom of het percentage mensen dat elk uur het station binnenstapt in vergelijking met het totale aantal mensen dat die dag het station binnenstapt. Alle cijfers in dit dashboard zijn gebaseerd op data aangeleverd door de MIVB.

Variatie in bezoekaantallen in MIVB-stations t.o.v. 2019

Gemeten op verschillende uren en verschillende weekdagen en vergeleken met dezelfde periodes in 2019

Verdeling van het aantal bezoeken in stations MIVB

De grafiek toont de verdeling van het aantal stationbezoeken op verschillende weekdagen en verschillende maanden